Suita Junior
Tripla 6
camera-tripla-3
Suita Junior

Preferata Familiei

Suita Junior

Suita Junior
Tripla 6
Camere Triple in mai multe culori
Camere impecabile
Tripla 6
Full 3
Eleganta si comfort
In toate camerele noastre
Full 3

Politica de confidentialitate

S.C. GETICA TUR S.R.L, B-dul 1848 nr. 1, Hunedoara, Romania, vă garantează confidențialitatea și deplina protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse,  web-site, social media. În scopul desfășurării activității, S.C. GETICA TUR S.R.L poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, etc.

Politica de confidențialitate descrie:

  • Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;
  • Modul în care colectăm date cu caracter personal;
  • Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;
  • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
  • Perioada de stocare în vederea procesării;
  • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
  • Către cine putem transmite aceste date.
Acest site aparține SC GETICA TUR SRL, cu sediul social în municipiul Hunedoara, Bulevardul 1848, nr. 1, județul Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J 20/750/2001, cod fiscal nr. RO14250759 și este utilizat pentru promovarea serviciilor de turism asigurate prin „Hostel Paltinis”, de la punctul de lucru situat în municipiul Hunedoara, Bulevardul 1848, nr. 1, județul Hunedoara, România.

În baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (GDPR) vă informăm că prin intermediul site-ului prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal introduse în spațiile dedicate acestei activități, respectiv numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal introduse la secțiunea „Rezervări online” (numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, adresa de e-mail și numărul de telefon) este cel de a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract pentru furnizarea serviciilor de cazare (art. 6 alineatul (1) litera b) din GDPR).

Precizăm că prin acest site nu sunt prelucrate datele cu caracter personal comunicate de dumneavoastră pentru rezervări prin alți operatori de date cu caracter personal, respectiv site-uri destinate rezervărilor online cum ar fi www.booking.com, www.trivago.com, www.tripadvisor.com, etc., în cazul acestor rezervări fiind aplicabile politicile de prelucrare a datelor afișate pe site-urile respective.

Dacă ați ales să contactați telefonic sau prin e-mail un reprezentant al societății noastre utilizând datele de contact publicate pe site, în funcție de opțiunile dumneavoastră, vor fi colectate date cu caracter personal necesare asigurării relaționării în vederea furnizării serviciilor specifice domeniului nostru de activitate.

Datele cu caracter personal colectate pe site vor fi stocate o perioadă limitată de timp, respectiv maxim 24 ore din momentul în care rezervarea este anulată, iar serviciile de cazare nu sunt furnizate.

În cazul în care beneficiați de serviciile de cazare oferite de societatea noastră, prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza conform informării pe care o punem la dispoziție cu ocazia prezentării la sediul unității.

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt doar partenerii noștrii care asigură serviciile de webdesign și găzduire site, precum și care realizează mentenanța sistemelor informatice pe care este gestionat site-ul (limitat – când și dacă este cazul) și că nu intenționăm transferarea acestor date către societăți de marketing si publicitate.

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea sau opoziția prelucrării, portabilitatea acestor date, dreptul de a nu face obiectul unei decizii pe baza unei prelucrări automate, conform legii, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere https://www.dataprotection.ro, când considerați că drepturile dvs. au fost nerespectate.

În cazul în care refuzați punerea la dispoziție a datelor personale menționate, invocați dreptul la ștergere sau opoziția prelucrării, înainte sau pe timpul rezervării, nu mai este posibilă realizarea acesteia.

Vă informăm că la nivelul subscrisei datele personale nu fac obiectul unui proces decizional automat, incluzând crearea de profiluri și că nu intenționăm să transferăm aceste date către o țară terță din afara UE sau organizație internațională.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat, precum și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi adresată o cerere scrisă la punctul de lucru al societății din municipiul Hunedoara, Bulevardul 1848, nr. 1, județul Hunedoara sau la adresa de e-mail office@hostelpaltinis.ro.

×